Aankondigingen overlast door bedrijven

Ervaart u overlast van een bedrijf? In het overzicht hieronder vindt u aankondigingen van bedrijven die mogelijk overlast (gaan) veroorzaken.

Gebeurtenis Begindatum Tijd Einddatum Tijd Plaats Naam bedrijf Toelichting
Schoonmaken luchtwasser 18-06-19 13:30 19-06-19 13:30 Aalten Henk Meerdink en Zonen M201917683: De luchtwasser van de veldschuur (biosgaszijde) wordt schoongemaakt. Het gaat nu uit om over 24 uur weer te kunnen opstarten. Mogelijk geuremissie.
Inspectie en onderhoud gashouder 17-06-19 06:00 21-06-19 18:00 Apeldoorn Waterschap Vallei en Veluwe, RWZI Apeldoorn Melding afwijking bedrijfsvoering Wabo / RWZI Apeldoorn (Stadhoudersmolenweg 40, Apeldoorn) / Waterschap Vallei en Veluwe. M201913050. I.v.m met vijf jaarlijkse inspectie en onderhoud van de gashouder, gaat deze vijf dagen uitbedrijf. Om zo min mogelijk gas te spuien stoppen wij de voeding naar de gisting op dinsdag 11 juni
Eén of twee deuren van decanterhal staan open 11-06-19 09:00 28-06-19 18:00 Bemmel Groen Gas Gelderland Wegens ombouw naar een andere decenter zullen deze week en komende week één of twee deuren van de decanterhal open staan. Er kan geuremissie zijn, maar de kans hierop is klein omdat in de decanterhal op onderdruk wordt gewerkt (M201916362 en M201917709 ).
Afwijkende bedrijfsvoering slibverwerking 11-06-19 07:00 25-06-19 19:00 Apeldoorn Waterschap Vallei en Veluwe, RWZI Apeldoorn Vanwege de inspectie en onderhoud aan de gashouder kunnen wij geen slib vergisten, en moeten wij het slib met een mobiele decanter centrifuge verwerken. Dit zal in dag uren gebeuren vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur en kan enige geur en geluidsoverlast geven. Melding afwijking bedrijfsvoering Wabo / rwzi Apeldoorn (Stadhoudersmolenweg 40, Apeldoorn) M201913052
Onderhoud perscontainer 20-05-19 08:00 01-07-19 09:00 Apeldoorn Waterschap Vallei en Veluwe RWZI De perscontainer gaat weg voor onderhoud. Er komt tijdelijk een open container te staan om het roostergoed op te vangen. Deze open container wordt niet afgezogen en kan leiden tot geur. De bedrijfsvoering wordt zo uitgevoerd, dat er zo min mogelijk roostergoed in deze container komt. Mocht de container wel worden gebruikt, dan wordt deze weer zo snel mogelijk geleegd. Melding geregistreerd onder M201913593.
Vliegbewegingen (oefeningen) > evt. extra geluidemissie 16-12-11 08:00 31-12-25 23:59 Gelderland E.O. Ministerie van Defensie De Provincie Gelderland is niet het bevoegde gezag over het luchtruim. Oefeningen van Defensie staan aangekondigd op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen en op teletekst pagina 766. U kunt hierover direct bellen met Defensie (0800-0226033; gratis nummer) of gebruik maken van het klachtenformulier op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/inhoud/geluidsoverlast/klachtenformulier