Toelichting ‘Meldingenoverzicht’

In het meldingenoverzicht in S@men vindt u niet alleen informatie over uw melding, maar ook informatie over:

Eigenaar

De eigenaar is de verantwoordelijke overheidsinstantie die de melding op dit moment in behandeling heeft of hem al heeft afgehandeld. Door te klikken op de naam van de organisatie vraagt u meer informatie over deze organisatie op. Mogelijk is uw melding doorgestuurd naar een andere organisatie dan waar u hem heeft ingediend. Hoort uw melding thuis bij een organisatie die niet met S@men werkt, dan staat er bij resultaat afgehandeld ‘Melding doorgestuurd naar andere organisatie’. Daarachter vindt u de naam van de organisatie die uw melding nu gaat behandelen.

Status

Meldingen in S@men kunnen 4 verschillende statussen hebben:
Ingediend: de melding is ingediend via S@men.
Vastgelegd: wij hebben uw melding ontvangen en gaan beoordelen welke organisatie hiervoor verantwoordelijk is. Waar nodig sturen we uw melding door.
In behandeling: de melding is door de juiste organisatie in behandeling genomen.
Afgehandeld: de melding is door de verantwoordelijke organisatie als afgehandeld verklaard. Bij resultaat afhandeling kunt u zien wat dit inhoudt.

Resultaat afhandeling

Hier leest u het resultaat van de afhandeling. Meestal staat hier een standaardoptie. In sommige gevallen vindt u achter het resultaat van de afhandeling nog een i-knop. In dit geval krijgt u een extra toelichting wanneer u met uw muis op deze knop gaat staan. De volgende standaardopties zijn mogelijk:

Niet gegrond verklaard.

Uw melding wordt niet gegrond verklaard als bij onderzoek naar voren komt dat deze niet terecht is. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld dat een bedrijf gesloten was toen u uw melding deed.

Gesloten zonder nader onderzoek

In sommige gevallen stellen wij geen (nader) onderzoek in naar aanleiding van uw melding. Dit is bijvoorbeeld het geval als de oorzaak van tevoren bij ons bekend is of als er al maatregelen zijn genomen of nog zullen worden genomen.

Melding na onderzoek niet traceerbaar

In sommige gevallen kunnen wij uw melding niet meer achterhalen (traceren). Uit onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat uw melding niet meer bestaat. Dit kan verschillende redenen hebben. Zo kan stank inmiddels al zijn weggewaaid of geluidsoverlast al zijn gestopt.

Doorgestuurd naar andere organisatie

Soms dient u uw melding in bij de organisatie die hier niet verantwoordelijk voor is. In dat geval sturen we uw melding door naar een andere organisatie, bijvoorbeeld een (andere) gemeente, het waterschap of Rijkswaterstaat. Ook kunnen we uw melding doorsturen naar een andere afdeling binnen de organisatie waar u uw melding heeft ingediend. In beide gevallen geven we aan naar welke organisatie we uw melding hebben doorgestuurd.

Er worden geen extra acties ondernomen

Soms duurt het lang om een oplossing te vinden voor uw melding. Uiteraard betekent dit niet dat de verantwoordelijke organisatie niets doet. Meestal zijn de betrokken ambtenaren al gezamenlijk druk bezig om uw melding te onderzoeken en een oplossing te vinden. Nieuwe meldingen over hetzelfde onderwerp nemen we wel aan, maar leiden niet tot extra acties.

Melding wordt meegenomen bij eerstvolgende reguliere controle

Bepaalde meldingen hebben geen spoed. Daarom kijken we tijdens het volgende controlebezoek aan het bedrijf gezamenlijk naar een mogelijke oplossing.

Op korte termijn wordt extra actie ondernomen n.a.v. melding

Uit onderzoek naar aanleiding van uw melding kan blijken dat we extra actie moeten ondernemen. Zo kan het nodig zijn de mate van overlast te onderzoeken, een extra controle bij het bedrijf uit te voeren of te overleggen met een andere organisatie. In sommige gevallen stellen we naar aanleiding van uw melding nader onderzoek in. Uit dit onderzoek kan blijken dat uw melding niet te herleiden valt. In dit geval ondernemen wij geen actie en sluiten we de melding.

Melding na onderzoek gesloten

In sommige gevallen stellen we naar aanleiding van uw melding nader onderzoek in. Uit dit onderzoek kan blijken dat uw melding niet te herleiden valt. In dit geval ondernemen wij geen actie en sluiten we de melding.

Melding is reeds opgelost

Uit onderzoek naar aanleiding van uw melding kan blijken dat de melding (al) opgelost is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de oorzaak van tevoren al bij ons bekend was.